Testamentair bewind

FM Dienstverlening kan helpen bij testamentair bewind! Maak je je zorgen over wat er na overlijden met je vermogen gebeurt? Je kunt dit regelen in je testament. Er zijn situaties waarin het verstandig is om extra bepalingen op te nemen en een bewindvoerder te benoemen voor (/één van) de erfgenamen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een verslaving, schulden of psychische stoornis. Of ter bescherming van de belangen van een ander dan de erfgenamen, zoals de vruchtgebruiker. FMD biedt ook testamentaire bewindvoering.

Na overlijden gaat de notaris aan de slag met de afwikkeling van de nalatenschap. De bewindvoerder neemt vervolgens het bewind op zich over wat de bepaalde erfgenaam uit de erfenis ontvangt. In het testament staat aangegeven voor welke periode en onder welke voorwaarden dit gebeurt. De erfgenaam is als persoon niet onder bewind gesteld, alleen het toekomstig erfdeel wel. Dat betekent dat het een afgescheiden vermogen is, waar schuldeisers geen aanspraak op kunnen maken.

De erfgenaam kan het bewind laten opheffen als de reden van het testamentair niet meer aanwezig is. In het voorbeeld als er dus geen sprake meer is van verslaving, schulden of psychische stoornis. De rechtbank doet hierover uitspraak.