Dienstverlening

Bewindvoering

Bewindvoering is een maatregel van de Rechtbank voor mensen die door omstandigheden niet (langer) op verantwoorde wijze met hun financiën kunnen omgaan. Daarom wordt deze maatregel ook wel beschermings­bewind genoemd. Bewindvoering is vrijwillig en over het algemeen tijdelijk voor zolang als het nodig is om de financiële situatie te herstellen.
Meer lezen...

Testamentair bewind

Als u zich zorgen maakt over wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden, bestaat er een mogelijkheid om hiervoor iets in een testament te regelen.
Er kunnen situaties zijn waarin het verstandig is iets extra’s te regelen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een verslaving, van schulden of een psychische stoornis van (één van) de erfgenamen. Of bijvoorbeeld ter bescherming van de belangen van een ander dan de erfgenamen, zoals van een vruchtgebruiker.
In dat geval kan in het testament een bewindvoerder worden benoemd voor één van de erfgenamen.
Meer lezen...

Budgetbeheer

Cliënten die hun schulden hebben afgelost en een mooie buffer op de rekening hebben en waarbij de financiën helemaal op orde zijn kunnen een verzoek doen bij de rechter om het bewind op te heffen. Als het bewind is opgeheven worden de financiën weer overgedragen aan de cliënt.

Soms vinden cliënten het eng om ineens alles weer zelf te doen. Voor deze cliënten is budgetbeheer een goede manier om langzamerhand en onder het toeziend oog van de vertrouwde cliëntbeheerder van de FMD de financiën weer zelf over te nemen.
Meer lezen...

Bezwaar en beroep

FMD treedt ook op in zaken waartegen bezwaar en beroep ingediend wordt.

FMD rekent hiervoor de proceskostenvergoeding van desbetreffende instantie. Cliënten betalen hier dus geen vergoeding voor.

 

Klik hier voor de samenwerkingsovereenkomst tussen cliënt en FMD